Please return following links to the footer:
Designed by hcg, thanks to: ee booster, sky3ds nintendo and http://car-insurance-pennsylvania.com/
Akademia Morska

Akademia Morska

PROGRAMY STUDIÓW W AKADEMIA MORSKA W GDYNI SPEŁNIAJĄ ZARÓWNO POLSKICH STANDARDÓW EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI, A TAKŻE WYMAGANIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ – IMO. PRACOWNICY NAUKOWI – REPREZENTUJĄCY LEKARZA STOPNI I TYTUŁÓW NAUKOWYCH NAUKOWA WRAZ Z PROFESOREM, W WIELU PRZYPADKACH, PRZEZ NAJWYŻSZE DYPLOMÓW MORSKICH O MARINER KAPITAN, OFICER GŁÓWNEGO INŻYNIERA ORAZ POKŁADOWYCH INŻYNIER – OBSŁUGIWANE PRZEZ OBIEKTY LABORATORYJNE OFERUJĄCYCH 25 SPECJALISTYCZNYCH SYMULATORÓW ORAZ ISO 9001 SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ AKADEMIĘ.

Akademia Morska od 1920 roku przygotowuje absolwentów do stanowisk oficerskich na statkach morskich, handlowych i na stanowiska kierownicze w instytucjach lądowych i firm reprezentujących przemysłu morskiego i nadmorskich regionów. Uniwersytetu cztery wydziały oferują stopnia w nawigacji, inżynierii Marine, Marine Inżynierii Elektrycznej i Administracji . Obecnie Akademia Morska w Gdyni oferuje studia dla 8000 studentów.
Akademia Morska w Gdyni aktywnie współpracuje w prowadzeniu wspólnych projektów badawczych, przygotowanie młodej generacji pracowników naukowych i wymiany studentów z 18 uczelni morskich kształcenia w organizacjach międzynarodowych, takich jak: European University Association ( EUA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Uczelni Morskich ( IAMU ).
NOWA STRATEGIA DLA DALSZEGO WZROSTU I ROZWOJU PRZYJĘTA PRZEZ SENAT AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZAPEWNI WZMOCNIENIE ROLI UCZELNI JAKO ŚWIATOWEGO CENTRUM MARINEORIENTED STUDIÓW I SZKOLEŃ SPECJALISTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH – OBYWATELE ŚWIATA.