Please return following links to the footer:
Designed by hcg, thanks to: ee booster, sky3ds nintendo and http://car-insurance-pennsylvania.com/
Gumed

Gumed

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU KSZTAŁCI PONAD 6000 STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW PODYPLOMOWYCH. STUDENCI ZAGRANICZNI STANOWIĄ 10% STUDENTÓW GUMED I STANOWIĄ PONAD POŁOWĘ WSZYSTKICH STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH STUDIUJĄCYCH W GDAŃSKU.
Uniwersytet prowadzi zajęcia w języku angielskim dla studentów dwóch stopni programów : Lekarz medycyny oraz magister farmacji. Studenci mają dostęp do dogodnie położonego studenckiego kampusu mieszkalnego, nowoczesną bibliotekę oraz klub studencki „Medyk”.

Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku stale unowocześnia swoją infrastrukturę dydaktyczną i kliniczną. W ostatnim czasie wybudowano Centrum Medycyny Inwazyjnej, która została sfinansowana z budżetu państwa nakładem 480mln zł. Budowę najnowocześniejszego budynku tego typu w Polsce ukończono w 2011 roku. To była pierwsza tego typu inwestycja w regionie pomorskim na 30 lat. Nowy szpital składa się z kilku części, w tym 12 chirurgicznych, z miejscami do hospitalizacji dla 311 pacjentów. Centrum Medycyny Inwazyjnej w zawiera również część dydaktyczną z audytorium dla 288 osób oraz kilka sal seminaryjnych. Na dachu budynku znajduje się lądowisko dla helikoptera, którego funkcjonowanie oparte jest na systemie Oddziału Ratunkowego.
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku uczestniczy w intensywnym prowadzeniu badań naukowych, dzięki czemu jest wysoko notowany w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także doceniany w wielu rankingach oraz nagradzany poprzez swoich pracowników. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej został niedawno uznany przez polski rząd jako Krajowy Ośrodek Wiodący (KNOW naukowej).
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku prowadzi aktywną wymianę międzynarodową w ramach „Lifelong Learning Programme” oraz bierze wielu programach regionalnych. Uniwersytet zapewnia wysokospecjalistyczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców województwa pomorskiego oraz sąsiednich regionów. Wspiera również aktywnie wiele publicznych projektów promocji zdrowia. Uniwersytet organizuje również dni edukacji medycznej, pikniki dla zdrowia, oraz inne wydarzenia, które służce zwiększeniu świadomości pro – zdrowotnej w pomorskim oraz całej Polsce.
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku organizuje również PREMED. Ma ona na celu zaspokojenie potrzeb maturzystów, którzy chcą kontynuować edukację medyczną, ale którzy dotychczas nie podjęli kursów w zakresie wiedzy podstawowej, wymaganej do skutecznego przygotowania do szkoły medycznej. GUMed zorganizuje również kurs języka angielskiego w zakresie niezbędnego języka medycznego. Celem kursu jest zapoznanie studentów ze zrównoważonym praktyce we wszystkich znajomości języka angielskiego, tj. czytania, słuchania, mówienia i pisania, jak również komponentów językowych gramatyki i słownictwa.
25.10.2013